Lijsten

Een van de veel gebruikte datatypes van Maple is de 'list'. Lijsten vormen ook de basis voor het werken met vectoren en matrices. Een lijst definieren is erg eenvoudig:

> L := [1,2,3,4];

[Maple Math]

Elementen van een lijst kunnen uiteraard opgevraagd worden:

> L[4];

[Maple Math]

> L[4] := 7;

[Maple Math]

> L;

[Maple Math]

Deze methodes zijn wel wat omslachtig als het om lange lijsten gaat, het kan echter ook automatisch mbv. het 'seq' (sequence) commando:

> L := [seq(i^2,i=1..12)];

[Maple Math]

Om op elk element van een lijst een commando uit te voeren kan 'map' gebruikt worden:

> map(sqrt,L);

[Maple Math]

> L := 'L':