Eenvoudige algebraische berekeningen

Maple zou geen computer algebra pakket genoemd worden als zijn kracht niet lag in het symbolisch rekenen. Alle operatoren en functies die men kan gebruiken voor numeriek rekenen ('+',..., '/', 'sin',...) staan ook ter beschikking bij symbolische berekeningen.

> Expr1 := a*x + b;

[Maple Math]

> Expr2 := Expr1^2;

[Maple Math]

Men wil vaak waarden toekennen aan 'a', 'b' en 'c' nadat men symbolische berekeningen gedaan heeft. Dit kan met het commando 'subs' (substitute):

> Expr3 := subs(a = (alpha + beta),b = gamma^2,Expr2);

[Maple Math]

Merk op dat 'a' en 'b' nog steeds geen waarde hebben, er is enkel een substitutie in 'Expr2' gebeurd, geen toekenning.

> a, b;

[Maple Math]

Er zijn een flink aantal commando's om de vorm van een symbolische uitdrukking te manipuleren. Enkele voorbeelden:

> expand(Expr3);

[Maple Math]

> factor(a^3 - b^3);

[Maple Math]

> collect(Expr3,x);

[Maple Math]

> normal((a^2-b^2)/(a^3+b^3));

[Maple Math]

> simplify(sin(x)^2 + cos(x)^2 + 2*sin(x)*cos(x));

[Maple Math]

> convert(sin(x),exp);

[Maple Math]

> convert(exp(x) + exp(-x),trig);

[Maple Math]

Vooral het 'convert' commando is bijzonder krachtig, het zal in een andere context nog diverse keren optreden.

> Expr1 := 'Expr1': Expr2 := 'Expr2': Expr3 := 'Expr3': Expr4 := 'Expr4':