Built-in functies.

Er zijn erg veel functies gedefinieerd in Maple. Er is 'sqrt' voor de vierkantswortel. De trigoniometrische functies zijn uiteraard ook beschikbaar: 'sin', 'cos', 'tan' en 'arcsin'. 'arccos' en 'arctan' voor hun inversen. De constante [Maple Math] is gedefinieerd als 'Pi'.

> sin(Pi/4);

[Maple Math]

> arccos(sqrt(2)/2);

[Maple Math]

De exponentiële functie 'exp' en de neperiaanse logarithme 'log', evenals de hypergeometrische functies 'sinh', 'cosh' en 'tanh' (inverse functies 'arcsinh', 'arccosh' en 'arctanh') zijn standaard.

> sinh(0.5);

[Maple Math]

> (exp(0.5) - exp(-0.5))/2.0;

[Maple Math]

> arcsinh(0.521095);

[Maple Math]