Variabelen en de toekenningsoperator ':='

Hoewel het history mechanisme mbv. '%' soms best handig kan zijn is het veel beter tussenresultaten toe te kennen aan variabelen. De naam van een variabele is een letter, eventueel gevolgd door een combinatie van letters en cijfers. Merk op dat Maple een onderscheid maakt tussen hoofd en kleine letters. Het spreekt vanzelf dat de naam van een variabele niet gelijk mag zijn aan een naam die Maple zelf gebruikt. Een naam zoals 'sin' of 'Pi' is dus uit den boze, let vooral op 'D', dit is namelijk de operator voor differentieren.

Om een waarde toe te kennen aan een variabele gebruikt men de toekenningsoperator ':=' (vgl. met Pascal).

> a := evalf(3/7);

[Maple Math]

> b := evalf(2*a);

[Maple Math]

Indien men de waarde wil kennen die een bepaalde variable heeft vraagt men dit als volgt:

> b;

[Maple Math]

Wanneer er nog geen waarde toegeked is aan een variabele geeft Maple enkel de naam terug:

> c;

[Maple Math]

Het is een goede gewoonte een variabele weer vrij te geven wanneer men ze niet meer nodig heeft, zo vermijdt men ongewenste neveneffecten:

> a := 'a';

[Maple Math]

Het symbool 'a' heeft nu niet meer de numerieke waarden 0.429..., er werd aan 'a' het symbool 'a' toegekend. Dit blijkt duidelijk door 'a' opnieuw te evalueren:

> a;

[Maple Math]

Hetzelfde effect kan op een elegantere manier bekomen worden door de functie 'unassign' te gebruiken.

> a := 3;

[Maple Math]

> unassign('a');

> a;

[Maple Math]

Meerdere statements op dezelfde regel kan plaatsen om ze sequentieel te laten uitvoeren. Uiteraard moeten ze beeingdigd worden door ';'.

> a := 5; a := 2*a; 3*a;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

Het is ook mogelijk statements te scheiden (of af te sluiten) met een ':', de uitvoer van dit statement wordt dan niet afgedrukt. Indien de tussenresultaten niet interessant zijn kan men voorgaande statements beter scheiden door ':', het laatste statement kan men best wel afsluiten met ';', anders krijgt men het resultaat niet te zien.

> a := 5: a := 2*a: 3*a;

[Maple Math]

> a := 'a': b := 'b':