Symbolisch oplossen

Gewone differentiaalvergelijkingen kunnen soms symbolisch en meestal numeriek opgelost worden. In het eerste geval hoeven er geen beginvoorwaarden opgegeven te worden, in het laatste uitreaard wel. De functie 'dsolve' wordt gebruikt voor dit doel. Een voorbeeld zonder beginvoorwaarden:

> dsolve(diff(x(t),t) = a*x(t),x(t));

[Maple Math]

Een voorbeeld met beginvoorwaarden en een alternatieve schrijfwijze voor de afgeleide:

> dsolve({D(x)(t) = a*x(t),x(0) = b},x(t));

[Maple Math]

De differentiaalvergelijking, tesamen met de beginvoorwaarde(n) worden als een set '{}' opgegeven.

Stelsels differentiaalvergelijkingen worden eveneens als set opgegeven, samen met de beginvoorwaarden.

> Vgln := {
D(x)(t) = 2*x(t) - 3*y(t),
D(y)(t) = y(t),
x(0) = 1,y(0) = 1
};

[Maple Math]

> Opln := dsolve(Vgln,{x(t),y(t)});

[Maple Math]

Een plot van de functies kan weer gemaakt dankzij het substitutie mechanisme.

> plot(subs(Opln,[x(t),y(t)]),t=0..1);

[Maple Plot]

> Vgln := 'Vgln': Opln := 'Opln':