Stelsel lineaire vergelijkingen

Een stelsel vergelijkingen kan eveneens opgelost worden met 'solve'.

> Opl := solve({3*x + 2*y = 2,2*x - 3*y = -1},{x,y});

[Maple Math]

> subs(Opl,x^2 - y^2);

[Maple Math]

Voor een stelsel vergelijkingen van hogere graad is de manupilatie van de wortels iets moeilijker.

> Opl := evalf(
allvalues(solve({3*x^2 + 4*x*y - y = 3,2*x + y^2 = 1},{x,y}))
);

[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]

> subs(Opl[3],x*y);

[Maple Math]

'Opl[3]' selecteert de derde oplossing van de vier.

> Opl := 'Opl':