Lineaire vergelijking van hogere graad

Voor een vergelijking met meerdere oplossingen kan men als volgt werken:

> Opl := solve(3*x^2 + 5*x - 1 = 0,x);

[Maple Math]

Indien men de wortels in verdere berekeningen wil gebruiken kan dit met 'Opl[1]' en 'Opl[2]', bv.:

> evalf(sin(Opl[1]));

[Maple Math]

Voor vergelijking van hogere graad kan het resultaat soms verrassend zijn:

> Opl := solve(x^5 + 7*x^4 - 3*x = 12,x);

[Maple Math]

> allvalues(Opl);

[Maple Math]

Voor lineaire vergelijkingen levert 'allvalues' het resultaat voor een 'RootOf' type uitdrukking.

> Opl := 'Opl':