Lineaire eerste graads vergelijking

Het oplossen van vergelijkingne in Maple gebeurt met behulp van de functie 'solve'. Enkele voorbeelden:

> solve(3*x - 7 = 0,x);

[Maple Math]

Merk op dat er geen waarde toegekend is aan de variabele 'x':

> x;

[Maple Math]

Om aan 'x' de gevonden waarde toe te kennen kan men als volgt tewerk gaan:

> assign(solve({3*x - 7 = 0},{x}));

> x;

[Maple Math]

Let op de '{}' rond de vergelijking en de onbekende.

Een klassieke vergissing is nu:

> solve(2*x - 1 = 0,x);

Error, (in solve) a constant is invalid as a variable, 7/3

'x' had natuurlijk nog de waarde 7/3. Voor 'x' opnieuw gebruikt kan worden moet men eerst de waarde wissen:

> x := 'x':

Substitutie is een veiliger methode dan het 'assign' commando, zo vermijdt men ongewenste neveneffecten.

> Opl := solve({3*x - 7 = 0},x);

[Maple Math]

> subs(Opl,x^2 - 1);

[Maple Math]

> Opl := 'Opl':