Vergelijkingen

Lineaire eerste graads vergelijking

Lineaire vergelijking van hogere graad

Transcendente vergelijking

Stelsel lineaire vergelijkingen

Stelsel transcendente vergelijkingen