Plots

Er zijn zeer veel types plots gedefinieerd in Maple, hier zullen slechts enkele van de meest courante vermeld worden.

> plot(sin(x),x=0..6*Pi);

[Maple Plot]

Er kunnen meerdere functies op een grafiek gezet worden.

> plot([sin(x),sin(x)*exp(-0.2*x)],x=0..6*Pi);

[Maple Plot]

Het interval op de y-as voor de plot kan opgegeven worden.

> plot(sin(x)*exp(-0.2*x),x=0..6*Pi,`sin(x)*exp(-0.2*x)`=0..1);

[Maple Plot]

Vaak is het nuttig de meetkundige plaats gedefinieerd door de oplossingen van een vergelijking van twee veranderlijken weer te geven met behulp van een impliciete plot. Neem als voorbeeld de vergelijking van de cirkel:

> plots[implicitplot](x^2 + y^2 = 1, x=-2..2, y=-2..2, scaling=CONSTRAINED);

[Maple Plot]

>

Een parametrische plot wordt als volgt aangemaakt:

> plot([sin(2*t),cos(3*t),t=0..2*Pi]);

[Maple Plot]

Het is ook mogelijk data te plotten die in de vorm van een lijst gegeven is.

> Lijst := [seq([i,i^2],i=0..10)];

[Maple Math]

> plot(Lijst,style=point,symbol=CIRCLE);

[Maple Plot]

> Lijst := 'Lijst':