Sommen

Het berekenen van sommen kan via het commando 'sum':

> sum(x^'k'/'k'!,'k'=0..5);

[Maple Math]

Merk op dat er quotes staan zowel omheen de expressie als om de sommatie-index. Dit garandeert dat de variabele 'k' lokaal is en er geen ongewenste neveneffecten optreden als 'k' globaal al een waarde heeft

Het is ook mogelijk met reeksen te werken:

> sum(x^'k'/'k'!,'k'=0..infinity);

[Maple Math]

> sum(x^'k'/'k'!,'k');

[Maple Math]

of nog:

> sum(x^'k'/'k'!,'k'=0..'n');

[Maple Math]