Integratie

Maple kan zowel onbepaalde als bepaalde integralen berekenen.

> int(sin(3*x) + 5*x^2,x);

[Maple Math]

Merk op dat Maple geen integratieconstante toevoegt: dit levert problemen op bij meervoudige onbepaalde integratie, de gebruiker moet in dat geval zelf constanten toevoegen.

> int(sin(3*x) + cos(2*x),x=0..Pi/4);

[Maple Math]

'infinity' kan als integratiegrens gebruikt worden:

> int(exp(-x^2/2),x=-infinity..infinity);

[Maple Math]

Numerieke integratie bekomt men mbv. 'evalf':

> evalf(int(sin(x)*log(x^2)/cosh(sqrt(x)),x=1.5..3.5));

[Maple Math]

Meervoudige integralen bekomt men door 'int' commando's te nesten:

> evalf(
int(
int(cos(x)*exp(-(x^2 + 3*x*y + y^2)/2),x=0..Pi/3),
y=0..10
)
);

[Maple Math]