Functies

Een functie 'f' van de varibabele 'x' wordt in Maple op de volgende manier gedefinieerd:

> f := x -> x^2;

[Maple Math]

> f(3);

[Maple Math]

Het is uiteraard ook mogelijk functies van meerdere veranderlijken te definieren.

> g := (x,y) -> sqrt(x^2 + y^2);

[Maple Math]

> g(3,4);

[Maple Math]

Een functie bestaat in Maple uit een enkel statement en heeft dus ook geen lokale variabelen. Wil men meerdere statements combineren tot een deelprogramma dan moet men gebruik maken van procedures.

> f := 'f': g := 'g':