'break' opdracht

Soms kan het nuttig zijn een herhalingsopdracht af te breken wanneer zekere voorwaarden optreden. Het is echter gewoonlijk aan te bevelen een 'for' door een 'while' opdracht te vervangen of het voorwaarde-gedeelte van een 'while' opdracht aan te passen. Omwille van volledigheid zal het toch vermeld worden.

> a := 10;

[Maple Math]

> while a > 1 do
if evalf(sqrt(a)) > 2.0 then
print(a,sqrt(a))
else
break
fi;
a := a - 1
od:;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

Hieruit blijkt duidelijk dat het gedeelte van de iteratie voor 'a' van 3 tot 2 niet meer uitgevoerd wordt. Uiteraard kon dit beter geformuleerd worden als:

> a := 10;

[Maple Math]

> while (a > 1) and (evalf(sqrt(a)) > 2.0) do
print(a,sqrt(a));
a := a - 1
od:;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

> a := 'a':