'if' opdracht

De implementatie van de 'if' opdracht lijkt nog het meest op die van Fortran.

> a := 4;

[Maple Math]

> if a > 3 then
a - 1
fi;

[Maple Math]

Merk op dat het de 'if' opdracht afgesloten wordt door 'fi'. Natuurlijk kan er ook een 'else' gedeelte toegevoegd worden en kunnen er meerdere statements uitgevoerd worden. Bovendien kunnen meerdere voorwaarden tegelijk getest worden mbv. Boolean operatoren 'and', 'or' en 'not'.

> if not((5 < a) and (a < 7)) then
a := a - 1;
a^2
else
a := a + 1;
sqrt(a)
fi;

[Maple Math]

[Maple Math]

> a := 'a':

'if' statements kunnen genest worden mbv. 'elif'.

> Teken := proc(x)
if x > 0 then
printf(`%d%s\n`,x,` is positief`)
elif x < 0 then
printf(`%d%s\n`,x,` is negatief`)
else
printf(`%d%s\n`,x,` is nul`)
fi
end;

[Maple Math]
[Maple Math]

> Teken(-3);

-3 is negatief

> Teken(2);

2 is positief

> Teken(0);

0 is nul

> Teken := 'Teken':