Tables

Maple's table is analoog aan de record datastruktuur die in zowat elke programmeertaal terug te vinden is (Pascal, C,...).

> Circle := table([
xCoord = 5,
yCoord = 6,
radius = 2]);

[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]

De data-elementen kunnen eenvoudig met behulp van hun naam opgevraagd worden:

> Circle[xCoord];

[Maple Math]

> Circle[radius];

[Maple Math]

Een nieuw element toevoegen:

> Circle[color] := "red";

[Maple Math]

> print(Circle);

[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]

Het verwijderen van een element lijkt iets ingewikkelder:

> Circle[color] := evaln(Circle[color]);

[Maple Math]

> print(Circle);

[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]

Er zijn twee functies 'indices' en 'entries' gedefinieerd die respectievelijk de namen en de waarden van de elementen in de table als resultaat geven:

> indices(Circle);

[Maple Math]

> entries(Circle);

[Maple Math]

> Circle := 'Circle':