Verzamelingen

Naast sequences, lijsten en arrays bestaat het type 'set'. Om een stelsel vergelijkingen op te lossen met de functie 'solve' worden sets gebruikt. Het resultaat is eveneens een set.

> solve({3*x - y = 4, -2*x + 7*y = 3}, {x, y});

[Maple Math]

Er kan echter ook met sets gerekend worden, hieronder enkele voorbeelden.

> A := {0, 2, 4, 8, 10}; B := {2, 3, 5, 7};

[Maple Math]

[Maple Math]

> A union B;

[Maple Math]

> A intersect B;

[Maple Math]

> A minus B;

[Maple Math]

> A := 'A': B := 'B':