Datastrukturen

Sequences, lijsten, geneste lijsten en arrays

Verzamelingen

Tables