Datatypes

Hoewel er tot nog toe weinig aandacht aan besteed werd heeft Maple net zoals programmeertalen zoals Pascal en Java een aantal datatypes. Voor Maple is deze lijst zelf ongewoon lang. Het is eenvoudig na te gaan wat het type van een expressie is met behulp van de functie 'whattype'.

> whattype(a/(b*x + c));

[Maple Math]

> whattype(3.17);

[Maple Math]

> whattype(a);

[Maple Math]

> whattype(3);

[Maple Math]

Het lijkt echter logisch dat het getal drie niet enkel van het type 'integer' is, maar ook een 'realcons', nl. een constante met een reele waarde. Om dit na te gaan kunnen we gebruik maken van de functie 'type'.

> type(3,'realcons');

[Maple Math]

Hoewel het uiteraard nuttig is de types die Maple gebruikt te kennen om de werking van het programma beter te begrijpen is het geen strikte noodzaak zoals bij de meer conventionele programmeertalen.