Functies samenstellen

Functies kunnen samengesteld worden in Maple V, volledig analoog aan de manier waarop dit in de wiskunde gebeurt.

> h := g@f;

[Maple Math]

> h(x);

[Maple Math]

> diff(h(x),x);

[Maple Math]

Dit laatste is natuurlijk niets anders dan de kettingregel.

Het is ook mogelijk een functie een aantal keer met zichzelf samen te stellen:

> g := f@@3;

[Maple Math]

> g(x);

[Maple Math]

> f := x -> x^2;

[Maple Math]

> g(x);

[Maple Math]

Dit is natuurlijk slecths een verkorte notatie voor:

> h := f@f@f;

[Maple Math]

> h(x);

[Maple Math]

> f := 'f': g := 'g': h := 'h': x := 'x':