Standaard bewerkingen met lijsten

Standaard bewerkingen met lijst zijn het bepalen van de lengte van een lijst, het vooraan of achteraan toevoegen van een element aan een lijst, het samenvoegen van twee lijsten, een element verwijderen uit of invoegen in een lijst, het vervangen van een element uit een lijst, het selecteren van een element uit een lijst, het testen of een object een element is van een lijst.

> L1 := [b,c];

[Maple Math]

Lengte van een lijst:

> nops(L1);

[Maple Math]

Achteraan toevoegen:

> L1 := [op(L1),d];

[Maple Math]

Vooraan toevoegen:

> L1 := [a,op(L1)];

[Maple Math]

> L2 := [e,f,g];

[Maple Math]

Lijsten samenvoegen:

> L3 := [op(L1),op(L2)];

[Maple Math]

Een element verwijderen:

> L3 := [op(L3[1..4]),op(L3[6..-1])];

[Maple Math]

Alternatief:

> subsop(4 = NULL,L3);

[Maple Math]

Een element invoegen:

> L3 := [op(L3[1..4]),e,op(L3[5..-1])];

[Maple Math]

Een of meerdere elementen vervangen:

> L3 := subsop(3 = e,L3);

[Maple Math]

> L3 := subsop(1 = g,2 = f,L3);

[Maple Math]

Het selecteren van een element uit een lijst is erg eenvoudig. Neem de lijst gegeven door:

> L4 := [a,b,c,d,e,b,f,b,g];

[Maple Math]

Het tweede element bekomt men door:

> L4[2];

[Maple Math]

Door -1 als index te gebruiken krijgt men het laatste element:

> L4[-1];

[Maple Math]

Hetzelfde resultaat kan men bekomen door de functie 'op'.

> op(2,L4);

[Maple Math]

> op(-1,L4);

[Maple Math]

Deze laatste methode is echter minder efficient.

Men kan nagaan of een element voorkomt in een lijst, en er indien gewenst de positie waarin dit het eerst voorkomt bepalen.

> member('b',L4);

[Maple Math]

> member('b',L4,'Positie'); Positie;

[Maple Math]

[Maple Math]

Er zijn nog een aantal nuttige bewerkingen, nl. het sorteren van lijsten, het bepalen van maximum en minimum en het creeren van een lijst in omgekeerde volgorde als de originele.

> L5 := [2,32,17,5,12,1,7,15,17];

[Maple Math]

> sort(L5);

[Maple Math]

> max(L5[]);

[Maple Math]

> min(L5[]);

[Maple Math]

De functies 'max' en 'min' verwachten een sequence als argument, zodat eerst de lijst van het type 'list' naar een sequence geconverteerd moet worden. Dit kan door '[]' achter de naam van een lijst te schrijven.

> [seq(L5[-i],i=1..nops(L5))];

[Maple Math]

> L1 := 'L1': L2 := 'L2': L3 := 'L3': L4 := 'L4': L5 := 'L5':