Maple & lijsten

Voor veel problemen kan het bijzonder handig zijn met lijsten te werken. Een lijst maken kan met behulp van de 'seq' functie.

> L1 := [seq(x^i,i=0..9)];

[Maple Math]

Let op de '[', ']': daar zonder zou 'L' geen list zijn, maar een sequence, hetgeen verschillende datatypes zijn in Maple V.

De lege lijst wordt bekomen door:

> emptyList := [];

[Maple Math]

Een lijst die bestaat uit 10 elementen die elk de waarde 0 hebben kan men als volgt aanmaken:

> [0$10];

[Maple Math]

Elke Maple uitdrukking kan ook omgezet worden in een lijst:

> Expr1 := a + b*x + c*x^2 + d*x^3;

[Maple Math]

> L2 := [op(Expr1)];

[Maple Math]

Zoals vermeld in de 'Maple Quickstart' is de convert functie bijzonder krachtig, zoals hier geillustreerd wordt in de context van lijsten.

> Expr2 := convert(L1,`+`);

[Maple Math]

Dit illustreert dat een groot aantal programmeerproblemen in een vorm vertaald kunnen worden die neerkomt op het manipuleren van lijsten, ie. functioneel programmeren.

> L1 := 'L1': emptyList := 'emptyList': L2 := 'L2': Expr1 := 'Expr1': Expr2 := 'Expr2':