Variabel aantal parameters

Maple V maakt het mogelijk procedures te definieren waarvan het aantal parameters niet van te voren bekend is. Dit kan handig zijn in bepaalde omstandigheden zoals het onderstaande voorbeeld illustreert.

> minMax := proc()
local i, minE, maxE;
minE := args[1];
maxE := args[1];
for i from 2 to nargs do
if (args[i] < minE) then
minE := args[i];
fi;
if (args[i] > maxE) then
maxE := args[i];
fi;
od;
minE, maxE;
end:

> minMax(3, 7, 1, -4, 12, 3);

[Maple Math]

> minMax(-1);

[Maple Math]

Deze eigenschap kan gebruikt worden om functies te implementeren die optionele parameters hebben.

> minMax := 'minMax':