Recursie

Procedures kunnen zichzelf recursief oproepen, een voorbeeld hiervan wordt hieronder gegeven:

> Fact := proc(n)
if(n < 2) then
RETURN(1);
fi;
n*Fact(n-1)
end:

> Fact(5);

[Maple Math]

Het 'if' statement zorgt ervoor dat de recursie stopt.

> Fact := 'Fact':