Functies toepassen op een deel van een uitdrukking

Men kan een functie laten inwerken op een deel van een uitdrukking. Beschouw het volgende voorbeeld:

> Expr := (a^2 - b^2)/(c^2 - d^2) + (e^3 - f^3);

Expr := (a^2-b^2)/(c^2-d^2)+e^3-f^3

Indien men de noemer ontbonden van de eerste term wil ontbinden in factoren, maar niet de teller en de tweede term, dan kan men weinig met 'factor' beginnen.

> factor(Expr);

(a^2-b^2+e^3*c^2-e^3*d^2-f^3*c^2+f^3*d^2)/((c-d)*(c+d))

Indien men echter 'applyop' gebruikt om de functie op de noemer te laten inwerken bekomt men het gewenste resultaat.

> applyop(factor, [1,2,1], Expr);

(a^2-b^2)/((c-d)*(c+d))+e^3-f^3

> Expr := 'Expr':