Substitutie

Substituties kunnen net als voor gewone lijsten met 'subs' of 'subsop' uitgevoerd worden.

> Lijst := [[a,b,c],[d,e,f]];

> subs(b = g,f = h,Lijst);

[Maple Math]

> subsop([1,2] = g,[2,3] = h,Lijst);

[Maple Math]

> Lijst := 'Lijst':