Selectie

Voor geneste lijsten men de functies gebruiken die in de vorige secties ingevoerd zijn.

> Lijst := [[a,b,c],[d,e,f]];

[Maple Math]

Om het tweede element van de eerste lijst te selecteren, kan men 'op' gebruiken met als eerste argument de lijst met posities.

> op([1,2],Lijst);

[Maple Math]

Onderstaand voorbeeld toont de selectie van het derde element van de tweede lijst.

> op([2,3],Lijst);

[Maple Math]

> Lijst := 'Lijst':