Geneste lijsten

Selectie

Substitutie

Functies toepassen op een element uit een geneste lijst