Functies toepassen op een element uit een lijst

Een operatie uitvoeren op elk element van een lijst is erg eenvoudig, hiervoor kan men de functie 'map' gebruiken.

> Lijst := [a,b,c,d,e];

[Maple Math]

> map(sqrt,Lijst);

[Maple Math]

Of, met behulp van een zogenaamde lambda functie:

> map(x -> sqrt(x),Lijst);

[Maple Math]

Een functie kan ook toegepast worden op een of meerdere specifieke elementen uit een lijst.

> applyop(x -> sqrt(x),2,Lijst);

[Maple Math]

> applyop(x -> sqrt(x),{2,4},Lijst);

[Maple Math]

> Lijst := 'Lijst':