Selectie

Het selecteren van een element uit een lijst is erg eenvoudig. Neem de lijst gegeven door:

> Lijst := [a,b,c,d,e];

[Maple Math]

Het tweede element bekomt men door:

> Lijst[2];

[Maple Math]

Door -1 als index te gebruiken krijgt men het laatste element:

> Lijst[-1];

[Maple Math]

Hetzelfde resultaat kan men bekomen door de functie 'op'.

> op(2,Lijst);

[Maple Math]

> op(-1,Lijst);

[Maple Math]

Voor een sequence kan men dezelfde methode gebruiken:

> Sequence := 1,3,5,7,9;

[Maple Math]

> Sequence[2];

[Maple Math]

Het is ook mogelijk element uit een lijst te selecteren op specifieke eigenschappen met behulp van de 'select' functie.

> select(x -> x >= 5,[Sequence]);

[Maple Math]

Op enkele uitzonderingen na komt het selecteren van delen van expressies neer op het converteren van deze expressie naar een sequence, waaruit dan het gewenste element geselecteerd kan worden. Vaak gebeurt dit zelfs impliciet, zonder dat de gebruiker dit merkt.

> Lijst := 'Lijst': Sequence := 'Sequence':