Elementen van een lijst selecteren en manipuleren

Selectie

Substitutie

Functies toepassen op een element uit een lijst