Functies toepassen op een deel van een uitdrukking

Men kan een functie laten inwerken op een deel van een uitdrukking. Beschouw het volgende voorbeeld:

> Expr := (a^2 - b^2)/(c^2 - d^2) + (e^3 - f^3);

[Maple Math]

Indien men de noemer ontbonden van de eerste term wil ontbinden in factoren, maar niet de teller en de tweede term, dan kan men weinig met 'factor' beginnen.

> factor(Expr);

[Maple Math]

Indien men echter 'applyop' gebruikt om de functie op de noemer te laten inwerken bekomt men het gewenste resultaat.

> applyop(factor,[1,2,1],Expr);

[Maple Math]

> Expr := 'Expr':