Substitutie

> Expr1 := (a*x + b)/(c*x + d) + e;

[Maple Math]

Wil men deze term d nu vervangen door f(x), dan kan dit op twee manieren:

> subs(d = f(x),Expr1);

[Maple Math]

> subsop([1,2,1,2] = f(x),Expr1);

[Maple Math]

Uiteraard is de eerste vorm veruit de eenvoudigste, maar in sommige omstandigheden moet men wel met de tweede werken, zoals in het volgende voorbeeld geillustreerd wordt.

> Expr2 := subs(b = f(x),d = f(x),Expr1);

[Maple Math]

Indien men nu de functie f in de noemer wil vervangen door g, dan is men wel verplicht met 'subsop' te werken.

> subsop([1,2,1,2,0] = g,Expr2);

[Maple Math]

Sommige substituties zijn echter moeilijk of niet uit te voeren met de tot nog toe geziene Maple functies. Neem als voorbeeld de volgende uitdrukking waarin x^2 vervangen moet worden door y.

> Expr3 := a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x + e;

[Maple Math]

> subs(x^2 = y, Expr3);

[Maple Math]

Dit levert duidelijk niet het gewenste resultaat. De functie 'algsubs' komt hier van pas.

> algsubs(x^2 = y, Expr3);

[Maple Math]

Of beter:

> algsubs(x = sqrt(y), Expr3);

[Maple Math]

> Expr1 := 'Expr1': Expr2 := 'Expr2': Expr3 := 'Expr3':