Leden van een vergelijking

Bij het oplossen van vergelijkingen wil men soms verder werken met de wortels zonder een substitutie uit te voeren. Neem bijvoorbeeld:

> Opl := solve({a*x + b*y = c,d*x + e*y = f},{x,y});

[Maple Math]

Men kan nu eenvoudig het rechter lid van deze vergelijkingen nemen:

> yOpl := rhs(Opl[1]);

[Maple Math]

> xOpl := rhs(Opl[2]);

[Maple Math]

> Opl := 'Opl': xOpl := 'xOpl': yOpl := 'yOpl':