Enkele speciale gevallen

Teller en noemer van een breuk

Leden van een vergelijking