Delen van een uitdrukking selecteren en manipuleren

Selectie

Substitutie

Functies toepassen op een deel van een uitdrukking