Structuur van een Maple uitdrukking

Om vlot met Maple te kunnen werken is het interessant te weten hoe dit programma mathematische uitdrukkingen intern structureert. Eens men dit goed begrijpt is het manipuleren van uitdrukkingen een peulschil.

> Expr := (a*x + b)/(c*x + d) + e;

[Maple Math]

De functie 'op' is bijzonder handig: ze geeft de sequence waaruit een uitdrukking opgebouwd is.

> Seq := op(Expr);

[Maple Math]

Deze sequence is uiteraard gedefinieerd t.o.v. de operator met de laagste prioriteit, de optelling in dit geval. Men kan deze vinden door gebruik te maken van 'op', zoals geillustreerd in het onderstaande voorbeeld.

> Operator := op(0,Expr);

[Maple Math]

Een sequence kan getransformeerd worden in een uitdrukking met behulp van de krachtige 'convert' functie.

> convert([Seq],Operator);

[Maple Math]

> Expr := 'Expr': Seq := 'Seq': Operator := 'Operator':