Expressiebomen

Schrijf een recursieve functie die een algebraische Maple expressie omzet naar een boomvorm. Expressies zijn van de vorm:

> ExprList := [a + b + c, sin(a + b + c), f(a, b, c), a*x^2 + b*x + c,
3*sin(x) + 5*tan(x^2)];

[Maple Math]

waarbij

> f := (x, y, z) -> x^2 + y^2 + z^2;

[Maple Math]

Oplossing